دوره آموزش مبانی تدوین

 

تهیه پاورپوینت بر مبنای اصول روانشناختی

 

تحلیل سیاسی (مهارتها و روشها)

 

دوره آموزش مقدماتی برنامه نویسی تلفن همراه (اندروید)

 

دوره چگونه بنویسیم مطلب مان خوانده شود

 

راهبری اردوی جهادی