عطر مادر همیشه عطری است که انسان ها را به یاد خوبی ها می اندازد

وحال امروز که اولین سالگرد تولد سایت اسرا تی وی است هم زمان شده است با روییدن عطر یاس از دامن پیامبر...

والبته هم زمان شده است با سالگرد شهادت مردی که باید او را بنیان گذار هنر انقلابی در عرصه رسانه های تصویری دانست

و این افتخار ماست که در چنین روز توفیق پیدا کردیم تا قدری مختصر از وظیفه خودمان را در جنگ نرم به انجام برسانیم و امید داریم این راه پر خیر و با دوام باشد.

برای ما دعا کنید و با نظرات خود ما را در بهتر شدن یاری کنید